cob corn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cob corn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cob corn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cob corn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cob corn

    * kinh tế

    ngô bắp