book of amos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

book of amos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm book of amos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của book of amos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • book of amos

    Similar:

    amos: an Old Testament book telling Amos's prophecies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).