blue grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blue grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blue grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blue grass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blue grass

    Similar:

    bluegrass: any of various grasses of the genus Poa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).