background image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

background image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm background image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của background image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • background image

  * kỹ thuật

  ảnh nền

  ảnh tĩnh

  hình ảnh tĩnh

  toán & tin:

  hình ảnh nền