abstract page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstract page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstract page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstract page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abstract page

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trang tóm tắt