abstract-association nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstract-association nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstract-association giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstract-association.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abstract-association

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kết hợp trừu tượng