abstract book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstract book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstract book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstract book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abstract book

    * kinh tế

    sổ trích yếu (thu chi)