abstractly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstractly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstractly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstractly.

Từ điển Anh Việt

  • abstractly

    xem abstract

Từ điển Anh Anh - Wordnet