tẩy xổ trong Tiếng Anh là gì?

tẩy xổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy xổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy xổ

    * ngđtừ

    purge