tẩy chay trong Tiếng Anh là gì?

tẩy chay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy chay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tẩy chay

  to ostracise; to boycott

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tẩy chay

  * verb

  to boycott

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tẩy chay

  to boycott