tẩy xóa trong Tiếng Anh là gì?

tẩy xóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy xóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tẩy xóa

  * dtừ

  erasure

  * thngữ

  to blank sth out

  to rub out; to erase

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tẩy xóa

  to rub out, erase