tẩy giun sán trong Tiếng Anh là gì?

tẩy giun sán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy giun sán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy giun sán

    * ttừ

    helminthic