tẩy bằng ét xăng trong Tiếng Anh là gì?

tẩy bằng ét xăng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy bằng ét xăng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy bằng ét xăng

    * ngđtừ

    benzine