tẩy trùng trong Tiếng Anh là gì?

tẩy trùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy trùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy trùng

    xem khử trùng