tẩy trừ sâu bọ hoặc côn trùng cho trong Tiếng Anh là gì?

tẩy trừ sâu bọ hoặc côn trùng cho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy trừ sâu bọ hoặc côn trùng cho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy trừ sâu bọ hoặc côn trùng cho

    * đtừ disinfest