tẩy uế trong Tiếng Anh là gì?

tẩy uế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy uế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy uế

    to disinfect; to decontaminate; to purify

    sự tự tẩy uế về tinh thần spiritual self-purification

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tẩy uế

    to disinfect, decontaminate, purify