tẩy chì trong Tiếng Anh là gì?

tẩy chì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy chì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy chì

    pencil eraser