tẩy độc trong Tiếng Anh là gì?

tẩy độc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy độc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy độc

    to detoxicate