tẩy hóa học trong Tiếng Anh là gì?

tẩy hóa học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy hóa học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy hóa học

    * dtừ

    dry-cleaning

    * ngđtừ

    dry-clean