tẩy trang trong Tiếng Anh là gì?

tẩy trang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tẩy trang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tẩy trang

    to remove one's make-up

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tẩy trang

    to remove one’s make-up