nhổ răng trong Tiếng Anh là gì?

nhổ răng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ răng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhổ răng

  to extract a tooth; to pull a tooth out

  nhờ nha sĩ nhổ răng cho to have a tooth out

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhổ răng

  * verb

  to draw a tooth; to take out a tooth

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhổ răng

  to extract, pull a tooth