nhổ đinh trong Tiếng Anh là gì?

nhổ đinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ đinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ đinh

    draw out/extract/pull out a nail