nhổ bật rễ trong Tiếng Anh là gì?

nhổ bật rễ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ bật rễ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ bật rễ

    * ngđtừ

    unroot, uproot