nhổ hết cừ trong Tiếng Anh là gì?

nhổ hết cừ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ hết cừ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ hết cừ

    * ngđtừ

    snag