nhổ mạ trong Tiếng Anh là gì?

nhổ mạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ mạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhổ mạ

    pull up young plants of rice

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhổ mạ

    pull up young plants of rice