nhổ cỏ trong Tiếng Anh là gì?

nhổ cỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhổ cỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhổ cỏ

  * dtừ

  pull grass or weeds

  nhổ cỏ cả rễ exterminate, root out

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhổ cỏ

  * verb

  to pluck up weeds

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhổ cỏ

  to pluck up weeds