gỡ trong Tiếng Anh là gì?

gỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gỡ

  * đtừ

  to disengage; to unravel; to pick; to take up

  gỡ thịt ở xương ra to pick a bone

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gỡ

  * verb

  to disengage; to unravel; to pick; to take up

  gỡ thịt ở xương ra: to pick a bone

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gỡ

  to unravel, untangle, disentangle; to win back