gỡ ra trong Tiếng Anh là gì?

gỡ ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gỡ ra

  * dtừ

  detachment

  * ngđtừ

  detach

  * thngữ

  to get loose from

  * ttừ

  extricable, detachable