gỡ bẫy mìn trong Tiếng Anh là gì?

gỡ bẫy mìn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ bẫy mìn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ bẫy mìn

    * ngđtừ

    delouse