gỡ tội cho trong Tiếng Anh là gì?

gỡ tội cho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ tội cho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ tội cho

    * ngđtừ

    disculpate