gỡ xoắn trong Tiếng Anh là gì?

gỡ xoắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ xoắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ xoắn

    * đtừ unkink