gỡ khỏi trong Tiếng Anh là gì?

gỡ khỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ khỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ khỏi

    * ngđtừ

    manage