gỡ lại trong Tiếng Anh là gì?

gỡ lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỡ lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỡ lại

    * ngđtừ

    regain

    * thngữ

    to make good one's promise, to get back