utter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

utter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm utter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của utter.

Từ điển Anh Việt

 • utter

  /' t /

  * tính từ

  hoàn toàn

  an utter darkness: sự tối hoàn toàn, sự tối như mực

  an utter denial: lời từ chối dứt khoát; sự phủ nhận dứt khoát

  * ngoại động từ

  thốt ra, phát ra

  to utter a sigh: thốt ra một tiếng thở dài

  nói, nói ra, phát biểu, bày tỏ

  to utter a lie: nói láo

  not to utter a word: không nói nửa lời

  to utter one's feelings: phát biểu cm tưởng

  cho lưu hành, phát hành (bạc gi...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • utter

  * kinh tế

  lưu hành

  phát hành

Từ điển Anh Anh - Wordnet