sodding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sodding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sodding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sodding.

Từ điển Anh Việt

 • sodding

  * tính từ

  (đang lúc giận dữ, bực mình để nhấn mạnh)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sodding

  * kỹ thuật

  lớp phủ cỏ

  xây dựng:

  sự lát cỏ

  sự trồng cỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet