unadulterated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unadulterated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unadulterated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unadulterated.

Từ điển Anh Việt

 • unadulterated

  /,ʌnə'dʌltəreitid/

  * tính từ

  không pha

  thật; không bị giả mạo, không pha

  (nghĩa bóng) thuần khiết; hoàn toàn

  unadulterated nonsense: điều vô lý hoàn toàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet