thrust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thrust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thrust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thrust.

Từ điển Anh Việt

 • thrust

  /θrʌst/

  * danh từ

  sự đẩy mạnh, sự xô đẩy

  to give a thrust: đẩy mạnh

  nhát đâm (dao găm, mũi kiếm)

  (quân sự) cuộc tấn công mạnh (để chọc thủng phòng tuyến), sự đột phá, sự thọc sâu

  sự công kích (trong cuộc tranh luận)

  (thể dục,thể thao) sự tấn công thình lình

  sức đè, sức ép (giữa các bộ phận trong một cơ cấu)

  sự đè gãy (cột chống trong mỏ than)

  * ngoại động từ thrust

  đẩy, ấn mạnh, tống, thọc

  to thrust the hands into the pockets: thọc tay vào túi

  to thrust the needle of the syringe into the arm: thọc kim tiêm vào cánh tay

  nhét, giúi cái gì vào tay ai

  bắt phải theo, bắt nhận

  to thrust one's opinion upon someone: bắt ai theo ý kiến mình

  to thrust something upon someone: bắt ai phải nhận một cái gì

  * nội động từ

  xô đẩy, đẩy mạnh, ấn mạnh

  (+ into, through...) chui, len

  (thể dục,thể thao) đâm một nhát

  to thrust at

  đâm một nhát, đâm một mũi

  to thrust back

  đẩy lùi

  to thrust down

  đẩy xuống

  to thrust forward

  đẩy tới trước, xô ra trước

  đưa (tay) tới

  to thrust in

  thọc vào, giúi vào, nhét

  to thrust on

  lao, xông tới

  to thrust out

  duỗi (chân); lè (lưỡi); ưỡn (ngực)

  đuổi ra, tống ra

  to thrust past

  xô ra để đi

  to thrust through

  đâm qua, chọc qua

  to thrust one's way through the crowd: len qua đám đông

  to thrust and parry

  đấu tài đấu trí, tranh khôn tranh khéo

  to thrust oneself forward

  len vào, chen để đi

  làm cho người ta để ý đến mình

 • thrust

  lực đẩy, sức đẩy

  jet t. sức đẩy phản lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thrust

  verbal criticism

  he enlivened his editorials with barbed thrusts at politicians

  push forcefully

  He thrust his chin forward

  press or force

  Stuff money into an envelope

  She thrust the letter into his hand

  Synonyms: stuff, shove, squeeze

  force (molten rock) into pre-existing rock

  push upward

  The front of the trains that had collided head-on thrust up into the air

  Synonyms: push up

  Similar:

  push: the force used in pushing

  the push of the water on the walls of the tank

  the thrust of the jet engines

  stab: a strong blow with a knife or other sharp pointed instrument

  one strong stab to the heart killed him

  Synonyms: knife thrust

  drive: the act of applying force to propel something

  after reaching the desired velocity the drive is cut off

  Synonyms: driving force

  jab: a sharp hand gesture (resembling a blow)

  he warned me with a jab with his finger

  he made a thrusting motion with his fist

  Synonyms: jabbing, poke, poking, thrusting

  lunge: make a thrusting forward movement

  Synonyms: hurl, hurtle

  force: impose urgently, importunately, or inexorably

  She forced her diet fads on him

  pierce: penetrate or cut through with a sharp instrument

  throw: place or put with great energy

  She threw the blanket around the child

  thrust the money in the hands of the beggar