lunge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lunge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lunge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lunge.

Từ điển Anh Việt

 • lunge

  /lʌndʤ/

  * danh từ

  đường kiếm tấn công bất thình lình

  sự lao tới, sự nhào tới

  * nội động từ

  tấn công bất thình lình bằng mũi kiếm (đấu kiếm)

  hích vai, xô vai (quyền Anh)

  lao lên tấn công bất thình lình

  đâm, thọc mạnh

  đá hất (ngựa)

  * danh từ

  dây dạy ngựa chạy vòng tròn

  nơi dạy ngựa chạy vòng tròn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lunge

  (fencing) an attacking thrust made with one foot forward and the back leg straight and with the sword arm outstretched forward

  Synonyms: straight thrust, passado

  make a thrusting forward movement

  Synonyms: hurl, hurtle, thrust

  Similar:

  lurch: the act of moving forward suddenly