lunged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lunged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lunged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lunged.

Từ điển Anh Việt

  • lunged

    * tính từ

    có phổi

    weak lunged: yếu phổi