hurtle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hurtle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hurtle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hurtle.

Từ điển Anh Việt

 • hurtle

  /'hə:tl/

  * danh từ

  sự va chạm, sự va mạnh

  tiếng va mạnh; tiếng đổ sầm

  * ngoại động từ

  va mạnh, đụng mạnh

  to hurtle each other: va mạnh vào nhau

  lăng nhanh, ném mạnh, văng mạnh

  to hurtle stones upon someone: lăng mạnh những hòn đá vào nhau

  * nội động từ

  (+ against) va mạnh, đụng mạnh, va chạm

  to hurtle against each other: va mạnh vào nhau

  chuyển động rít lên ầm ầm, bay rít lên ầm ầm; đổ dầm xuống

  bullets hurtled through the air: đạn bay rít lên ầm ầm qua không khí

  the jet plane came hurting to the ground: chiếc may bay phản lực đổ sầm xuống đất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hurtle

  move with or as if with a rushing sound

  The cars hurtled by

  Similar:

  lunge: make a thrusting forward movement

  Synonyms: hurl, thrust

  hurl: throw forcefully

  Synonyms: cast