hurtless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hurtless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hurtless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hurtless.

Từ điển Anh Việt

  • hurtless

    /'hə:tlis/

    * tính từ

    không có hại, không gây tác hại, không gây tổn thương

    không bị tổn thương