the short circuit caused the fuse to blow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

the short circuit caused the fuse to blow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm the short circuit caused the fuse to blow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của the short circuit caused the fuse to blow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • the short circuit caused the fuse to blow

    * kỹ thuật

    điện:

    ngắn mạch gây ra đứt cầu chì