theine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theine.

Từ điển Anh Việt

 • theine

  /'θi:in/

  * danh từ

  Tein, tinh trà

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • theine

  * kỹ thuật

  y học:

  hoạt chất bay hơi trong trà