thema nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thema nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thema giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thema.

Từ điển Anh Việt

  • thema

    * danh từ số nhiều themata

    xem them