thewy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thewy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thewy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thewy.

Từ điển Anh Việt

  • thewy

    /'θju:i/

    * tính từ

    lực lưỡng