theirs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theirs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theirs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theirs.

Từ điển Anh Việt

  • theirs

    /ðeəz/

    * đại từ sở hữu

    cái của chúng, cái của họ