theban nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theban nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theban giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theban.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • theban

    an Egyptian inhabitant of ancient Thebes

    a Greek inhabitant of ancient Thebes

    of or relating to the Egyptian city of Thebes or its people or culture

    of or relating to the Greek city of Thebes or its people or culture

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).