the pamirs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

the pamirs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm the pamirs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của the pamirs.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • the pamirs

    Similar:

    pamir mountains: a mountain range in central Asia that is centered in Tajikistan but extends into Kyrgyzstan and Afghanistan and Pakistan and western China

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).