stopping train nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping train nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping train giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping train.

Từ điển Anh Việt

 • stopping train

  * danh từ

  tàu chợ (chuyến tàu đỗ lại nhiều ga giữa các ga chính)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stopping train

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  tàu chợ

  tàu địa phương

  tàu thường