smart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smart.

Từ điển Anh Việt

 • smart

  /smɑ:t/

  * danh từ

  sự đau đớn, sự nhức nhối; nỗi đau khổ

  * nội động từ

  đau đớn, nhức nhối, đau khổ

  finger smart: ngón tay đau nhức

  smoke makes eyes smart: khói làm nhức mắt

  to smart for

  bị trừng phạt vì, chịu những hậu quả của

  * tính từ

  mạnh, ác liệt; mau lẹ, nhanh

  to have a smart skirmish: có một cuộc chạm trán ác liệt

  to go off at a smart pace: bước đi nhanh

  to have a smart box on the ear: bị một cái bạt tai nên thân, bị một cái tát điếng người

  khéo léo, khôn khéo

  a smart talker: người nói chuyện khéo

  a smart invention: phát minh tài tình

  nhanh trí; tinh ranh, láu

  a smart officer: sĩ quan nhanh trí

  smart dealing: lối chơi láu cá

  đẹp sang, thanh nhã, lịch sự

  to look quite smart: trông thật là sang trọng

  smart clothes: quần áo lịch sự

  diện, bảnh bao, duyên dáng

  smart people: dân ăn diện

  the smart set: giới ăn chơi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • smart

  * kỹ thuật

  linh lợi

  xây dựng:

  khôn

  ranh ma

  tinh khôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • smart

  a kind of pain such as that caused by a wound or a burn or a sore

  Synonyms: smarting, smartness

  showing mental alertness and calculation and resourcefulness

  Antonyms: stupid

  painfully severe

  he gave the dog a smart blow

  quick and brisk

  I gave him a smart salute

  we walked at a smart pace

  capable of independent and apparently intelligent action

  smart weapons

  Similar:

  ache: be the source of pain

  Synonyms: hurt

  chic: elegant and stylish

  chic elegance

  a smart new dress

  a suit of voguish cut

  Synonyms: voguish

  bright: characterized by quickness and ease in learning

  some children are brighter in one subject than another

  smart children talk earlier than the average

  fresh: improperly forward or bold

  don't be fresh with me

  impertinent of a child to lecture a grownup

  an impudent boy given to insulting strangers

  Don't get wise with me!

  Synonyms: impertinent, impudent, overbold, saucy, sassy, wise